Poradnik - Sprzedaż / Zakup nieruchomości

Podatki przy sprzedaży nieruchomości - podatek PCC, VAT, dochodowy

Podatki przy sprzedaży nieruchomości

Podatki przy sprzedaży nieruchomości. Podatek PCC - od czynności cywilnoprawnych ...

 

Zakup i sprzedaż nieruchomości obciążonej hipoteką, prawem dożywocia, służebnością

Nieruchomość obciążona hipoteką

W praktyce często zdarzają się sytuacje, w których nieruchomości, które są przedmiotem obrotu mogą być obciążone różnymi prawami. Dlatego też bardzo ważną kwest...

   

Jak sprzedać nieruchomość mając rozdzielność lub wspólność małżeńską majątkową?

Rozdzielność majątkowa

Kto staje do aktu notarialnego przy obrocie nieruchomościami, gdy jedną ze stron są małżonkowie? Jak sprzedać nieruchomość mając intercyzę, rozdzielność majątko...

 

Jak kupić, sprzedać nieruchomość rolną? Kiedy prawo pierwokupu, prawo nabycia, zwolnienie z reżimu UKUR?

Nieruchomość rolna

Aby móc zrozumieć istotę obrotu nieruchomościami rolnymi należy w pierwszej kolejności zrozumieć pojęcie owej nieruchomości rolnej, którą zawiera ustawa o kszta...

   

Cel i skutki zawarcia umowy przedwstępnej

Umowa przedwstępna

Często zdarzają się sytuacje, w których zainteresowane strony chcą zawrzeć umowę sprzedaży nieruchomości - istnieje porozumienie co do istotnych jej postanowień...

 

Kupno mieszkania, domu, innej nieruchomości - co trzeba sprawdzić przed dokonaniem zakupu

Sprawdzenie nieruchomości przed zakupem

Zakup domu, mieszkania czy też innej nieruchomości jest bardzo ważną życiową decyzją, która wiąże się z dużym wydatkiem po stronie nabywcy, dlatego każdy chcąc ...